Kod 503: Dla Ciebie jestem niedostępny

Gdyby tylko ludzie posługiwali się tak precyzyjnymi kodami jak maszyny, moglibyśmy uniknąć wielu życiowych błędów. Jasne wysłanie kodu 503 swojemu adoratorowi, czy też adoratorce skutkowałoby brakiem dalszych działań umożliwiając spokojne życie. Jesteśmy jednak ludźmi, którzy popełniają różne błędy i mają problemy z komunikacją interpersonalną. Zresztą patrząc na świat maszyn, okazuje się, że im również zdarza…