Social media w kampanii prezydenckiej 2015

  Stronimy dalece od jakiejkolwiek opcji politycznej, dlatego nie będziemy poruszać tematów stricte politycznych. Jakiekolwiek sympatie lub antypatie odnośnie kandydatów zachowujemy dla siebie, jednak walka wyborcza jest ciekawa nie tylko ze względu na prezentowane poglądy. Rozwój nowych technologii oraz ich świadomość w umysłach kandydatów na najwyższy urząd Rzeczypospolitej Polskiej narodził nowe pole zmagań, obejmujący również…