USER EXPERIENCE [UX]
  • Projektowanie UX/UI
  • Makietowanie
  • Testy z użytkownikami
  • Responsive Web Design
TWORZENIE OPROGRAMOWANIA
  • PHP / Symfony2
  • Asp.NET / Umbraco
  • Aplikacje mobilne iOS i Android
  • Silverstripe Framework / CMS