Stawiamy na użyteczność!

Dbamy, aby tworzone przez nas produkty były dobrze zaprojektowanymi narzędziami,  przyjaznymi dla użytkownika i realizującymi określone cele biznesowe.

  • Definiujemy cele biznesowe
  • Prowadzimy burze mózgów i warsztaty
  • Analizujemy scenariusze użycia i opisujemy persony
  • Przygotowujemy makiety funkcjonalne
  • Testujemy [!] użyteczność proponowanych rozwiązań
  • Projektujemy grafikę

Tworząc nasze produkty pracujemy w procesie projektowania zorientowanego na użytkownika, z czego wynika przywiązanie bardzo dużej uwagi do tego, aby tworzone przez nas strony internetowe było od samego początku dobrze przemyślane.

Chcemy, aby nasze realizacje służyły zarówno celom biznesowym naszych klientów, jak również były użytecznymi narzędziami dla ich docelowych użytkowników.

Testujemy swoje strony!

Wiemy, że nie mamy monopolu na wiedzę.

W trakcie procesu twórczego wykorzystujemy różne techniki i metody badawcze w celu zapewnienia, iż strona lub system jest zaprojektowana w odpowiedni sposób. Głównym celem jest zbudowanie doświadczenia użytkownika w taki sposób, aby odbiorcy produktu czuli się komfortowo, a nawigacja na stronie przebiegała w sposób prosty i intuicyjny.

W naszej pracy w zależności od skali projektu wykorzystujemy:

  • Eyetracking
  • Analizę ekspercką
  • Testy z użytkownikami
  • Kawę… dużo kawy