Kierunek: marketing w 2015 roku. Stacja: Emocje!

Marketing internetowy cechuje się dynamiką zmian bardzo podobną do warunków pogodowych, które jak wiadomo nigdy nie są pewne. Przewiduje się je co prawda na podstawie pewnych przesłanek, których efekty możemy oglądać w prognozach pogody. Skoro istnieje podobieństwo między marketingiem, a pogodą można również próbować przewidzieć kierunek zmian, których świadkami staniemy się w kolejnych trzech kwartałach…